Internet jako źródło informacji

Internet jako źródło informacji

Internet to medium, które staje się ostatnio podstawowym źródłem informacji dla coraz większej liczby osób. Wiąże się to bezpośrednio z tym, że ludzie rezygnują z tradycyjnych nośników takich jak telewizja, prasa czy radio. Internet wydaje się im oferować te trzy...